Általános szerződési feltételek

https://polinguage.hu/ weblaphoz és a Nyelviskola szolgáltatásaihoz

A jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) a „H-Food Trade” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság – mint a nyelviskola üzemeltetője, valamint e társasággal szerződéses jogviszonyban álló tanárai útján biztosítja – (a továbbiakban: „Nyelviskola”) a nyelvoktatási tevékenység igénybevételére vonatkozóan a nyelvtanulók (a továbbiakban: „Tanuló”) részére.

A Nyelviskolába egyéni oktatásra való jelentkezéssel, valamint a Polinguage klubba való jelentkezéssel (előfizetéssel) a jelen szerződésben írt feltételekkel szerződéses jogviszony jön létre a Nyelviskola és a Tanuló között, mely eltérő megállapodás hiányában elektronikus formában kerül megkötésre, és a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése alapján írásba foglaltnak tekintendő (Tanulói Szerződés).

A honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

A Nyelviskola semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

Az Ászf folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: https://polinguage.hu/

 1. NYELVISKOLA ADATAI

Neve:                                                 „Hovina” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                                            1123 Budapest, Alkotás utca 37., IV / 4

Levelezési címe:                                 1123 Budapest, Alkotás utca 37., IV / 4

Cégjegyzékszám:                                 01-09-422249

Adószám:                                            12575419-1-43

Nyilvántartást végző bíróság:              Budapesti Törvényszék Cégbírósága

Képviselő:                                          Hart Norbert József ügyvezető önállóan

Nyelviskola elérhetőségei:

Email: info@polinguage.hu                          

(a Tanulókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím)

Telefonszám: +36 70 425 90 32                                

Tárhely Szolgáltató neve, székhelye, elérhetősége:

Név: Rackforest Zrt.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. ajtó

Cégjegyzékszáma: 01-10-142004

Adószám: 32056842-2-41

Elérhetőség: info@rackforest.hu , +36 1 211 0044

https://rackforest.com/kapcsolat/adatvedelmi-iranyelvek/

A weboldalt a Nyelviskola üzemelteti, aki a szerződéskötés során saját nevében jár el.

 • ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
 • A jelen ÁSZF visszavonásig érvényes. A Nyelviskola jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF rendelkezéseit, melyet hatályba lépését megelőzően közzétesz.
 • Tanuló a weboldal látogatásával és az azon történő jelentkezéssel kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, magára kötelezőnek ismeri el.
 • ÁLTALUNK KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOK
 • A Nyelviskola korszerű és jól bevált módszerekkel angol, német és spanyol nyelvoktatást nyújt (egyéni oktatás keretében), figyelembe véve a Tanuló preferenciáit, célját, személyiségét és tanulói profilját.
 • Az egyéni oktatás ellenértéke az oktatott nyelvtől és a Tanuló igényeitől is nagyban függ, ezért arról pontos információt a kapcsolatfelvétel és egyeztetés után a Nyelviskola tud adni. A Tanulói Szerződés alapján a Nyelviskola köteles a Tanuló által választott egyéni nyelvi oktatást biztosítani, a Tanuló ellenértékként pedig meghatározott díjat fizetni. A Nyelviskola fenntartja a díjazás módosítására vonatkozó jogát.
 • A Polinguage klubba térítés ellenében lehet csatlakozni, ennek havonta fizetendő díja van, melynek összege 8.900, -Ft/hó, azaz nyolcezerkilencszáz forint, havonta megfizetve. A feltüntetett árak forintban értendők.
 • Az előfizető Tanuló részére a Nyelviskola a csoporttagsággal együttesen a következő szolgáltatásokat nyújtja: új szavak és kifejezések minden héten, rövid tanító videók, a tanár általi élő bejelentkezések (heti egy alkalom) útján való tanulási és fejlődési lehetőség, a mindennapokba beépíthető tanulási rend, idegen nyelvű társalgási csoportok és fogadóóra (15 perces konzultáció havi rendszerességgel).
 • Az egyéni oktatással összefüggő szolgáltatást akár a weboldalon keresztül, akár e-mailen vagy más csatornán érkező megkeresések útján egyéb módon, akár online, akár személyesen is meg lehet rendelni.
 • A fent leírt csoporttagsággal összefüggő szolgáltatásra kizárólag online, a weboldalon keresztül lehet jelentkezni. Az emailen vagy más csatornán keresztül érkező megkeresések nem minősülnek jelentkezésnek.
 • A weblapon Nyelviskola részletesen feltünteti a csoporttagsággal összefüggő lényeges információkat, és segítséget nyújt a csatlakozás menetében is.
 • Akció esetén Nyelviskola teljeskörűen tájékoztatja Tanulókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 • DIGITÁLIS ADATTARTALOM
 • A Nyelviskola weboldala valamennyi szoftver környezetben és operációs rendszerben futtatható, amelyben html-alapú weboldal megjeleníthető. A weboldala működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal.
 • Nyelviskola hiba esetén kéri Tanulóit, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni a Nyelviskolát.
 • AZ EGYÉNI OKTATÁSRA VALÓ JELENTKEZÉS FOLYAMATA
 • A Nyelviskola a honlapon, e-mailen vagy telefonon való kapcsolatfelvétel, és ezt követően kifejezett beiratkozás igény esetén ajánlatot tesz a Tanulói Szerződés megkötésére a Tanuló részére úgy, hogy az általa aláírt egyedi Tanulói Szerződést átadja, megküldi, illetve elektronikus szerződéskötés esetén az általa írásba foglalt Tanulói Szerződést a Tanuló által megadott e-mail címre megküldi.
 • A Nyelviskola jogosult a Tanuló személyazonosságát ellenőrizni. A Nyelviskolának megadott adatok valódiságáért és jogszerűségéért a Tanuló tartozik felelősséggel.
 • A Tanulói Szerződés megkötését megelőzően a Nyelviskola köteles tájékoztatni a Tanulót a Tanulói Szerződés időtartama alatt az őt terhelő valamennyi költség összegéről.
 • Az egyéni oktatás díját az adott hónap végén egy összegben kell befizetni, a Nyelviskola által kiállított számla kézhezvételétől számított 10 napos fizetési határidőben.
 • Azokban az esetekben, ahol cég/munkáltató fizeti a tanfolyam díját, a Tanuló felelőssége, hogy az adott cég/munkáltató a tanfolyam díjat a fizetési határidőig teljesítse.
 • A Tanulói szerződés megkötéséhez szükséges a Tanuló születési neve, lakóhelye, anyja neve, születési helye és ideje, e-mail címe, telefonszáma.
 • A Nyelviskola a Tanulói Szerződés megkötésével egyidejűleg tudomására hozza a Tanulónak a nyelvtudásához és egyéni céljaihoz igazított oktatási programot. A tanórák online, hétfőtől péntekig, 8:00 és 22:00 óra között kerülhetnek megtartásra és 45 perc időtartamúak.
 • A POLINGUAGE KLUBBA VALÓ JELENTKEZÉS FOLYAMATA
 • A honlapon a Tanuló kitölt egy „Jelentkezés” űrlapot a vezetékneve, keresztneve, e-mail címe megadásával, és egy kérdés megválaszolásával (ami arra irányul, hogy miért jelentkezik), továbbá az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával.
 • Amikor a Tanuló jelzi az előfizetési és csatlakozási szándékát, akkor még az előfizetést megelőzően a Nyelviskola felkeresi egy személyes vagy online konzultáció megtartása érdekében, melyen a nyelvi szintjének felmérése történik meg.
 • A szintfelmérőt követően a Tanuló előfizet a szolgáltatásra, és amint ez megtörtént, jogosultságot kap arra, hogy a meghatározott Facebook csoportba belépjen, és az ott rendelkezésre álló információkat használja, valamint a csoportos órákhoz is hozzáférést kap.
 • A csoporttagság részeként a Tanuló tanulási stílus kérdőívet tölt ki és ezen kívül egyéb elégedettségi kérdőíveket is. Ezekhez Nyelviskola a Google Forms felületét, vagy a Hubspot felületét veszi igénybe, melyekről részletes tájékoztatás az Adatkezelési Tájékoztatóban található.
  • Tanuló az előfizetés során köteles a saját, valós adatait megadni. Nyelviskola kizárja felelősségét, amennyiben Tanuló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 • Az Nyelviskolát a tévesen megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • FIZETÉSI MÓDOK
 • A Tanuló az egyéni oktatás ellenértékét a következő módokon tudja kiegyenlíteni:
 • Banki átutalás útján a Nyelviskola által kiállított számla szerint;
 • Készpénzben; vagy
 • ONLINE Bankkártyás fizetéssel SimplePay rendszeren keresztül (a lentiek szerint).
 • A Tanuló a Polinguage klub szolgáltatásainak ellenértékét a következő módokon tudja kiegyenlíteni:
 • ONLINE Bankkártyás fizetés SimplePay rendszeren keresztül: az előfizetési jelzés leadását követően közvetlenül. A Nyelviskola a szintfelmérőt követően, az előfizetési igény ismételt megerősítését követően 24 órán belül e-mailt küld a Tanulónak, amely automatikusan átirányítja a SimplePay oldalára. A tranzakció minden esetben a SimplePay saját rendszerén belül történik, kiemelt biztonsággal.

A tranzakció lépései:

1.  Az e-mailben megküldött linkre kattintva a Tanuló átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.

2.  A kártyaadatok megadását követően minden esetben javasoljuk, hogy a Tanuló ellenőrizze az adatok helyességét.

3.  A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.

4.  A fizetés eredményéről a Tanuló e-mail útján értesítést kap.

5. A fizetést követően a havi díj minden hónapban automatikusan levonásra kerül egészen addig, amíg a Tanuló az előfizetését nem mondja le (mely bármikor megtehető). Lemondási szándékát az info@polinguage.hu címen tudja jelezni írásban.

 • Készpénzes fizetésre nincsen lehetőség.
 • Adatbeviteli hibák javítása: Tanuló a fizetési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
 • A Tanulónak az OTP SimplePay sikeres fizetés esetén küld egy visszaigazolást, amelyben Tanuló láthatja a fizetési összefoglalót. Hogyha a fizetés sikertelen, úgy abban az esetben, ha Tanuló rendelkezik SimplePay regisztrációval, kap egy e-mailt a fizetés sikertelenségéről.
 • Feldolgozást követő visszaigazolás: Nyelviskola legkésőbb 1 munkanapon belül visszaigazolja a Tanuló befizetését az általa teljesíteni vállalt feltételekkel.
 • Nyelviskola fenntartja a jogot a már visszaigazolt befizetések visszautasítására részben, vagy teljes egészben, amennyiben a teljesítésre rajta kívülálló, előre általa nem ismert ok miatt nem képes. Amennyiben Nyelviskola a szerződésben vállalt kötelezettségét a fentiek miatt nem képest teljesíteni, köteles erről Tanulót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Tanuló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
 • A TANULÓI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
 • A Tanulói szerződés megszűnik:

a) a Szerződéses időtartam lejártával, ha azt a Felek nem hosszabbítják meg;

b) felmondással;

c) a Tanuló halálával;

d) közös megegyezéssel.

 • A Nyelviskola a Tanulóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozattal a Tanulói Szerződést felmondhatja. (Rendes felmondás) A szerződés felmondására a Nyelviskola akkor jogosult, ha az általa kapott díj egyidejű arányos visszaadását felajánlja.
 • A Tanuló a Nyelviskolához intézett egyoldalú jognyilatkozattal a Tanulói Szerződés felmondásra jogosult azzal, hogy rendes felmondás esetén sem a teljes, sem pedig az arányos díj visszatérítésére nem tarthat igényt.
 • A Tanulói Szerződés a Felek egyező akaratával bármikor módosítható. A Tanulói Szerződés módosítására a szerződéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.
 • Közös megegyezésen alapuló módosításnak minősül, ha a Nyelviskola a Tanulót az ÁSZF és/vagy a Tanulói Szerződés közös megegyezéssel történő módosítására irányuló ajánlattal megkeresi és a Tanuló az ajánlatot elfogadta.
 • A Nyelviskola a Tanulói Szerződés egyoldalú módosítása esetén a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 8 nappal a Tanulót értesíti, a Tanulót megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt.
 • Amennyiben a módosítás a Tanuló számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz – így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik – a Tanuló az értesítéstől számított 8 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a Tanulói Szerződést.
 • LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS
 • A felek között megkötött szerződés elektronikus úton, távollevők között kötött szerződésnek minősül, melyet a Ptk. 6:7. §, valamint 6:70. § alapján írásba foglaltnak kell tekinteni, mivel a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítását a szerződők külön okiratba foglalt nyilatkozatai együttesen tartalmazzák, és a nyilatkozatokban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. A Szerződés a Nyelviskola által elküldött árajánlattal/SimplePay fizetési lehetőséggel, a Tanuló részéről az összeg megfizetésével jön létre, azzal, hogy a szerződés megkötése dátumának az a nap minősül, amikor a Tanuló befizetését a Nyelviskola jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint visszaigazolja.
 • A Nyelviskola a kölcsönös nyilatkozatok alapján létrejött szerződést rögzíti, tárolja, mely iktatásra kerül, és a szerződés tartalma a Tanuló részére az email címére megküldött szerződést keletkeztető visszaigazolás, vagy a Tanuló által elfogadott új ajánlat alapján utóbb is hozzáférhető.
 • A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar.
 1. TÁJÉKOZTATÁS AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL
 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében általános esetben a Fogyasztó az elállási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
 1. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Tanulókat illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
 1. Felhívjuk a Tanuló figyelmét, hogy a Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát határidőben, és megfelelően gyakorolta. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a szerződés megkötésének napjától számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.
 1. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, úgy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi elérhetőségekre:

– email útján bejelentheti az info@polinguage.com email címre küldött elektronikus levéllel

– postai úton megküldi az elállási nyilatkozatát a Nyelviskola adatai között feltüntetett levelezési címre: 1123 Budapest, Alkotás utca 9., IV / 4

 1. Nyelviskola az elállási nyilatkozat megérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére. A visszatérítés az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező módon történik meg, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
 1. A szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik fél számára.
 1. Ha az elállásra nyitva álló határidő eltelte előtt a Nyelviskola a Fogyasztó kérésére a szerződés teljesítését már megkezdte, úgy, ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Nyelviskola számára megfizetni.
 1. Tekintettel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének a) pontjára, a fogyasztó nem gyakorolhatja az indokolás nélküli elállási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést.
 1. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
 1. A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
  1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
 1. Felek rögzítik, hogy a Polinguage klubban nyújtott szolgáltatások digitális szolgáltatásnak minősülnek. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 4. § 17. pontja alapján digitális szolgáltatás: a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon vagy azokhoz hozzáférjen, vagy b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót.
 1. A Nyelviskola a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a Tanulóknak szolgáltatja, illetve nyújtja. A felek eltérő megállapodásának hiányában a Nyelviskola a szerződéskötést követően indokolatlan késedelem nélkül szolgáltatja a fogyasztónak a digitális tartalmat vagy nyújtja a digitális szolgáltatást, a szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verzióban.
 1. Ha a szerződés alapján a digitális tartalom szolgáltatása, illetve a digitális szolgáltatás nyújtása meghatározott időtartamon keresztül folyamatosan történik, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében a teljesítés szerződésszerűségét a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
 1. A Nyelviskola hibásan teljesít, ha a digitálistartalom-szolgáltatás vagy a digitálisszolgáltatás-nyújtás hibája a fogyasztó digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy
 2. a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás integrálását a Nyelviskola végezte el, vagy az integrálást a Nyelviskola felelősségvállalása mellett végezték; vagy
 3. a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást a fogyasztónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen integrálást a Nyelviskola által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták.
 1. Nem teljesít hibásan a Nyelviskola, ha bizonyítja, hogy a fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a fogyasztót.
 1. Kellékszavatosság
 1. Tanuló az Nyelviskola hibás teljesítése esetén az Nyelviskolával szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 1. Milyen jogok illeti meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Tanuló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Tanuló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Nyelviskola számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Tanuló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Nyelviskola adott okot.

 1. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Tanuló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves (nem fogyasztók esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 1. A fogyasztó és Nyelviskola közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru/szolgáltatás teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru vagy a szolgáltatás teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
 1. Fogyasztónak minősülő Tanuló esetén tehát a teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Tanuló igazolja, hogy a szolgáltatást Nyelviskola nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Tanuló köteles bizonyítani, hogy az Tanuló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 1. A Fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést megszüntetni, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a vállalkozásnak aránytalan többletköltséget eredményezne; a Nyelviskola a kijavítási vagy kicserélési kötelezettségének nem tett eleget; a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy a Nyelviskola nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Nyelviskola észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.
 1. A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a Nyelviskola – a fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel – köteles a teljesítést a hiba fogyasztó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni.
 1. A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Nyelviskola megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.
 1. Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.
 1.  Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.
 1. Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Nyelviskolát terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
 1. A fogyasztó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Nyelviskolának címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
 1. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
 1. A felek között a szolgáltatásról szóló szerződés annak teljesítéséig áll fenn.
 1. PANASZKEZELÉS RENDJE
 1. Amennyiben Tanulónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát szóban vagy írásban, a fenti telefonszámon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 1. Nyelviskola a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Tanuló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Nyelviskola a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát, érdemi válaszával egyidejűleg 30 napon belül átadja a Tanulónak. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt Nyelviskola egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 
 1. Az írásbeli panaszt a Nyelviskola 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Nyelviskola, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 1. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén, vagy amennyiben a vita nem rendeződik a Nyelviskolával történt egyeztetés során, panaszával bírósági eljárás kezdeményezhet, illetve hatósági vagy békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, az alábbiak szerint:
 1. A Fogyasztó (a Tanuló) panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségeit az a következő linken érheti el. http://jarasinfo.gov.hu/

 1. Panasza esetén lehetősége van a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:
Testület nevecímetelefonszámemail cím
Baranya Megyei Békéltető Testület7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.(72) 507-154 +36 20 283-3422info@baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület  6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.  (76) 501-525  (76) 501-532  bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület  5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.  (66) 324-976  bekeltetes@bmkik.hu bmkik@bmkik.hu    
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület  3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.(46) 501-091, (46) 501-090bekeltetes@bokik.hu  
Budapesti Békéltető Testület  1016 Budapest, Krisztina krt. 99. (1253 Budapest, Pf.: 10.)(1) 488-2131bekelteto.testulet@bkik.hu  
Csongrád Megyei Békéltető Testület6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.(62) 554-250/118 mellék  bekelteto.testulet@csmkik.hu
 Fejér Megyei Békéltető Testület8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.(22) 510-310bekeltetes@fmkik.hu  
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület9021 Győr, Szent István út 10/a.+36 96 520 217 bekelteto.testulet@gymsmkik.hu   
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület  4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.06-52-500-710, 06-52-500-745  bekelteto@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület  3300 Eger, Faiskola u. 15.: (36) 416-660/105 mellék  bekeltetes@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület5000 Szolnok, Verseghy park 8.20/373 2570 (56) 510-610 (56) 370-005  bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu bekeltetotestulet@jnszmkik.hu  
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület2800 Tatabánya, Fő tér 36.(34) 513-010  bekeltetes@kemkik.hu  
Nógrád Megyei Békéltető Testület3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.(32) 520-860nkik@nkik.hu  
Pest Megyei Békéltető Testület1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.(+36-1) 792-7881pmbekelteto@pmkik.hu  
Somogy Megyei Békéltető Testület7400 Kaposvár, Anna utca 6.(82) 501-000  skik@skik.hu  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. (42) 420-180  bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.74) 411-661kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület9700 Szombathely, Honvéd tér 2.(94) 312-356pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület8200 Veszprém, Radnóti tér 1.(88) 814-111 +36-88-814-121info@bekeltetesveszprem.hu  
Zala Megyei Békéltető Testület8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.(92) 550-513  zmbekelteto@zmkik.hu

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Nyelviskola kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Nyelviskolát a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítésre írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Tanuló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. 


A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Nyelviskola a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Nyelviskola székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, Nyelviskola együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

 1. Online vitarendezési platform:

Nyelviskola tájékoztatja továbbá Tanulóit, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését. 

Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. 


Tájékoztatjuk, hogy az online vitarendezési platformon keresztüli eljárást csak akkor veheti igénybe, ha vitáját első alkalommal próbálja peren kívül rendezni az Nyelviskolával, továbbá peres eljárást nem indított igénye érvényesítése iránt.

A Nyelviskola nem köteles elfogadni a platformon keresztül történő ügyintézést, így elutasíthatja az így benyújtott panaszt. Az online vitarendezési platform elektronikus linkje: http://ec.europa.eu/odr

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 1.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 1. Nyelviskola megfelel a belső piacon belül a Tanuló állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek. A Nyelviskola a weblapon található szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Tanuló állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból. Nyelviskola – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Tanuló állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a Nyelviskola letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.
 1. Nyelviskola kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 1. A joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 
 1. Nyelviskola és Tanuló vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni, ennek sikertelensége esetén a szerződéssel összefüggésben felmerülő jogviták elbírálása a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságokra tartozik.
 1. ADATVÉDELEM
 1. A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: 
 1. EGYÉB
 1. A Nyelviskola fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a weblapon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a weblapot más domain-név alá helyezze át. 
 1. Jelen Ászf, valamint a weboldal működésével kapcsolatos valamennyi dokumentáció, kép és szöveg szerzői jogvédelem alatt áll.


Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023.05.01


Jelen ÁSZF letölthető: 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

• Magyarország Alaptörvénye

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elKertv.)

• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

• A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

• 2005. évi CLXIV. tv. a kereskedelemről

• 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

• 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

• 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

• 1997. évi CLV. tv a fogyasztóvédelemről

• 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről